ค้นหาสินค้า

ฟลอริส ซัพพลาย (Florist Supply)

ฟลอริส ซัพพลาย (Florist Supply) ดอกไม้และอุปกรณ์จัดดอกไม้ ที่รวบรวมเอาดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์และร้านอุปกรณ์จัดดอกไม้ทั้งของไทยและนำเข้าจากต่างประเทศมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกกับลูกค้าแบบ “ใช้บริการที่นี่ที่เดียวจบ ได้ครบทุกความต้องการ” พร้อมจำหน่ายปลีกและส่งและมีบริการส่งถึงมือลูกค้าทั่วประเทศwww.florist-supply.com  Read more.

ผู้เข้าชมเว็บ

0003135945

Social

 

พวงมาลา


พวงมาลา ฟลอรีสซัพพลาย รับจัด และวางพวงมาลา สำหรับรำลึก ถึงบุคลสำคัญ เหตุการสำคัญ เช่น

  1. วันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี นับเป็นวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในหลวง รัชกาลที่ 8 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงสร้างคุณูปการต่อวงการการแพทย์และการศึกษา
  2. ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระองค์จึงได้การถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย”
  3. วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันมหิดล และยังเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
  4. วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยหลั่งน้ำตาและโศกเศร้ากับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ตลอดรัชสมัย
  5. วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

 

เรียงตาม :
Engine by shopup.com