หรีดนาฬิกา

หรีดนาฬิกา จาก ฟลอริส ซัพพลาย เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หรีด ที่เกิดจากแนวคิดที่สร้างสรรค์ของ ฟลอริส ซัพพลาย จัดแต่งหรีดดอกไม้สดให้สอดรับกับรูปทรงของนาฬิกา เป็นหรีดนาฬิกาที่มีความสวยงาม เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ เมื่อเสร็จงานเจ้าภาพสามารถนำนาฬิกาไปใช้งานหรือจะมอบให้แก่ทางวัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ก็จะได้กุศลยิ่งๆ ขึ้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก